Contact US

Staffs in The Science&Technology Administration Division
  Name Phone
Director Daqi ZHU 38284331
Deputy Director Daolun FENG 38284332
Mei SHA 38284333
Research Project Management Section Aibing ZHENG 38284338
Bowei XU 38284341
Li CAO 38284339
Ping ZHU 38284344
Research Achievement Management Section Wei MA 38284336
Jia JI 38284337
Research & Development Section Chenxia LIU 38284334
Meng LI 38284335
Longjiang HU 38284340
Shenjiong XU 38284342